Kompaniýanyň tertibi

Dörediji: Piter Nielsen

Daniýada doglan we ulalan tutuş Skandinawiýa, hatda Europeewropa hem onuň oýun meýdançasydy. Logistika we mebel maşynlary pudagynda köp ýyllyk tejribeden soň, keramiki sanitariýa enjamlary we mebel önümçiligi bilen öz işine başlamagy ýüregine düwdi. 2004-nji ýyldan bäri Hytaýa we üpjün edijilere baryp göreninden bäri, jenap Nielsen önümçiligi bu ýere geçirmek kararyna geldi. Ahyrynda 2006-njy ýylyň ýanwar aýynda başlandy.

Topar kompaniýalary:

Keramiki sanitariýa önümlerinden we hammam mebellerinden 2006-njy ýyldan başlap, hammam, öý, ofis, restoran, moda dükany, sport we ş.m. üçin agaç we metal mebelleri öz içine alýar. Hyzmat diňe bir önümçilik däl, eýsem logistika, hil gözegçiligi we gözleg. müşderiler üçin. Biziň her bir işimizde hil we täzelik bermek üçin ökde hünärli adamlardan ybarat kompaniýalar toparymyz. Müşderimize önümlerimiziň bäsdeşlik nyrhlary bilen yzygiderlilik, ynanýan borjumyzdyr. Müşderilerimize garaşylýanlara laýyk gelýän we yzygiderli önümleri yzygiderli üpjün etmek bilen üstünlik gazanmak ugrundaky syýahatymyza goldaw bereris. Diňe üpjün ediji däl, biz siziň innowasiýa hyzmatdaşyňyz.

Zawod / Önümçilik:

Material: Gaty agaç, bölejik tagtasy, MDF, faner, demir, polat, alu. we ş.m.

Faceüzü: Wener, akril, laminat, melamin, PE vakuum, hrom, aýna,

we ş.m.

Bejergi: Lak, örtük, hrom we ş.m.

Önüm Amerikada, Europeewropada eltilýär, öz dizaýn önümlerini we hyzmatyny satýar

OEM, ODM hem.

Şahadatnama we laýyklyk:

Gymmatlyk zynjyry:

Pikirden ahyrky önüme.
Zawoddan müşderi sahypasyna.
Hyzmatyň doly prosesini üpjün edýäris.

Mysal üçin salgylanma:

1.Pekiniň Günbatar akademiýasy üçin ýöriteleşdirilen önümçilik - Pekindäki iň oňat halkara mekdepleriň biri.

Mysal üçin salgylanma:

2. OEM stollary, marka müşderileri üçin şkaflar.

Mysal üçin salgylanma:

3. Restoran zynjyry dükany üçin mebel

Biz bilen habarlaşyň:

“Nords Fashion Int'l Trading Co., Ltd.”

Habarlaşmak üçin: Laura Huang E-poçta: laura@jpnchina.com

Jübi telefony: + 86-13811446049