Sorag-jogap

wuliu
Ortaça gurşun wagty näçe?

Köpçülikleýin önümçilik üçin umumy gurşun wagty 35-45 gün, mukdaryna we pasyllaryna baglydyr. Prototip ýa-da gyssagly sargyt üçin satuw dolandyryjymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Haýsy töleg usulyny kabul edýärsiňiz?

T / T ýa-da L / C iň köp ulanylýan töleg usulydyr, başga ýol bilen satuw müdirimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Haryt kepilligi näme?

Mebeller uzak möhletli ulanmak üçin, 10 ýa-da has köp ýyl tablisalary ulanyp bilersiňiz.
Vanna şkaflary, adatça, 2 ýyl kepillikdir, ýöne şonda-da köp ýyllap ulanmagy dowam etdirip bilersiňiz.

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Elbetde edýäris. Howpsuz we gaýtadan ulanylýan materiallary ulanýarys, esasan karton we bal ary kartony, paketimiz gutujyk synagyndan geçip biler (poçta gaplamak).

Eltip bermek üçin tölegler nähili?

FOB, CIF ýa-da ammaryňyza mugt eltip bileris. Has giňişleýin maglumat satuw menejeri bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.